×

Zapis začetnice v imenih planinskih poti
 • Vprašanje:

  Zanima nas pravilni zapis začetnice v imenih planinskih poti: Kremžarjeva pot na Kočno, Frischaufova pot na Mlinarsko sedlo, pa Slovenska/slovenska, Lovska/lovska pot na Ledine. Se imena planinskih poti pišejo z veliko ali malo začetnico?


  Odgovor:

  Imena planinskih poti sodijo med nenaselbinska zemljepisna lastna imena in jih pišemo po pravilih za to skupino: pri večbesednih imenih z veliko zapišemo prvo sestavino, neprve pa le, če so tudi same lastna imena. Torej: Frischaufova pot na Mlinarsko sedlo, Slovenska pot, Lovska pot na Ledine.

  V aktualnih pravopisnih pravilih planinske in podobne poti sicer niso eksplicitno omenjene, v prenovljenih pravilih, ki jih pripravlja Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU, pa med nenaselbinskimi imeni navajamo kategorijo, v kateri so smučarske proge, pešpoti, kolesarske, učne, gorske, turistične in romarske poti ter plezalne smeri.

  Tina Lengar Verovnik (april 2018)