×

»Podvodni, povodni, vodni ... mož« – kako pisati in zakaj
 • Vprašanje:

  Rada bi vprašala dve stvari, in sicer: Zakaj se podvodni mož piše z malo začetnico? Meni je bolj logično Podvodni mož.

  Ali se aspirin piše z malo ali z veliko začetnico? Našla sem obe možnosti, ali sta obe pravilni?


  Odgovor:

  Najprej se ustavimo ob pridevnikih podvoden in povoden in njunih pomenskih razlikah. Medtem ko pridevnik (1) povoden po SSKJ pomeni tistega, 'ki je, se nahaja na vodi ali ob vodi', je pridevnik (2) podvoden tisti, 'ki se nanaša na to, kar je pod vodo, pod vodno gladino'. V sodobni jezikovni rabi nam kolokabilnost prvega pridevnika nakazuje, da je slednji najpogosteje rabljen v zvezah povodni mož, povodni konj, povodni kos ..., drugi pa v zvezah podvodni svet, podvodni ribolov, podvodna fotografija, podvodni greben in podvodna puška. Pri poimenovanju bajeslovnega bitja govorimo torej o povodnem možu. Besedno zvezo, s katero poimenujemo to bajeslovno bitje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika razlagamo kot 'moškemu podobno bitje, ki prebiva v vodi'. (Torej ne le »pod vodo«.) Na povodnega moža se nanaša tudi enobesedna različica povodnik (povodnjak), ki jo najdemo že v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (1894/95). Zanimivo je, da se podobna beseda podvodnik ne nanaša na povodnega moža, temveč na zvodnika, goljufa ...

  Po pravilih Slovenskega pravopisa 2001 v členu 132 pišemo povodni mož z malo začetnico, saj gre za vrstno poimenovanje, tako kot so tudi bog (bogovi), polbog, duh, svetnik, vila, rojenica, sojenica, vedomec, povodni mož, kurent, muza, erinija (maščevalka), furija, gracija, deseti brat, škrat, in podobna bitja, ki jih pravopis ne navaja, npr. hobit, vešč, trol, čatež, kurent ...

  Vrstnost poimenovanja povodni mož dobro ponazarja naslednji zgled: Nekoč je živel v Lovrenških jezerih na Pohorju povodni mož Jezernik.

  Veliko začetnico navadno uporabljamo le, če govorimo o umetniški stvaritvi, npr. Prešernovi pesnitvi, plesni predstavi ali imenu glasbene skupine ipd. Take primere izpričuje jezikovna raba. Nisem pa našla nobenega zgleda, kjer bi bil Povodni mož ime določene osebe. V tem primeru seveda pišemo veliko začetnico.

  ---------------

  O zapisu Aspirin oz. aspirin smo v naši svetovalnici že pisali: Pisanje blagovne znamke in izdelka

  Helena Dobrovoljc (september 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.