×

Kaj je pravilno oz. ustreznejše: »kakorkoli« ali »kakor koli«?
 • Vprašanje:

  Kaj je pravilno oz. ustreznejše: ... mi ne daje pravice, da ga kakor koli nadzorujem.
  Se piše skupaj ali narazen?

  kakorkoli
  ali
  kakor koli


  Odgovor:

  Aktualni pravopis v poglavju o pisanju skupaj oz. narazen v členu 535 določa:

  Sklope s koli lahko pišemo ali narazen (bolj priporočljivo) ali skupaj: kdor koli ali
  kdorkoli, kakršen koli ali kakršenkoli, čigar koli ali čigarkoli, kjer koli ali kjerkoli (prim. kamor že koli).

  Sodobna raba kaže, da navkljub pravpisnemu priporočilu za pisanje narazen prevladuje pisanje skupaj. V gradivu korpusa Gigafida je razmerje pri posameznih sklopih sicer različno, vendar redko v prid pisanju narazen.

  V sklepnem delu pravila je naveden tudi eden od razlogov za preferiranje zapisa narazen: med obe prvini lahko vrinemo členek že (kamor že koli). Drugi argument za zapis narazen je, da slovenskih besed nikoli ne pregibamo na sredini, kakor se to zgodi npr. pri kdorkoli kogarkoli komurkoli ... Argumenta za zapis skupaj pa sta dejstvi, da koli ne nastopa kot samostojna beseda in da vse sklope te vrste govorci slovenščine dojemamo kot enovite jezikovne enote.

  Pri oblikovanju besedila pazimo, da so tovrstne besede in zveze pisane enotno, torej skupaj ali narazen.

  Tina Lengar Verovnik (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.