×

Povratni svojilni zaimek: enostavčna in večstavčna poved
 • Vprašanje:

  Povratni svojilni zaimek
  Prebral sem, da se povratni svojilni zaimek svoj veže na osebek. Vendar ne razumem, kako bi se to pravilo uporabilo v tem primeru:

  • Družba je, ker je prišlo do kršitve njenih modelov, vložila tožbo.
   (modeli so lastnina družbe in družba je v tej povedi osebek, tako da bi morali ob uporabi zgornjega pravila uporabiti povratni svojilni zaimek, kar pa bi bilo očitno napačno)
   Se zadeva kaj spremeni, če poved preoblikujemo tako:
   Družba je zaradi kršitve svojih modelov vložila tožbo. (je tukaj uporaba povratnega osebnega zaimka pravilna?)


  Odgovor:

  Prvo poved ste preoblikovali tako, da ste vrinjeni odvisni stavek, v katerem upravičeno nastopa svojini zaimek njegov, saj je osebek tega stavka brezoseben (je prišlo do ...), spremenili v enostavčno poved s predložno zvezo (zaradi kršitve svojih modelov), v kateri je povezava povratnosvojilnega zaimka in osebka družba neposredna. V večstavčni povedi ima vsak stavek svoj osebek. Zato je v tej povedi upravičena uporaba povratnosvojilnega zaimka svoj, ki se nanaša na osebek družba.
  Če bi v glavni stavek zgornjega podredja vrinili zaimek, bi moral biti to povratnosvojilni zaimek svoj (svojo tožbo), npr.
  Družba je, ker je prišlo do kršitve njenih modelov, vložila svojo tožbo.

  Helena Dobrovoljc (april 2018)