×

Izvor besede »žlikrofi«
 • Vprašanje:

  Zanima me, od kod izvira beseda žlikrofi. Verjetno iz nemškega jezika.


  Odgovor:

  Beseda žlikrof je prevzeta iz koroške nemščine. Tam Schlickkrapfen označuje našim žlikrofom zelo podobno jed. Koroško nemška beseda se je razvila iz prvotnejše različice Schlittkrapfen, kar izgleda zloženka iz nem. schlitten v starejšem pomenu ‛drseti, polzeti’ in Krapfen ‛žličnik, v testo zavit cmok’ (in ‛krof’). Prvotni pomen te besede je nekako spolzek žličnik.
  Etimološke razlage velikega števila slovenskih besed, tudi te, si lahko ogledate v Slovenskem etimološkem slovarju, ki je prosto dostopen na slovarskem portalu Fran.

  Marko Snoj (april 2018)