×

Izvor besede »žlikrofi«
 • Vprašanje:

  Zanima me, od kod izvira beseda žlikrofi. Verjetno iz nemškega jezika.


  Odgovor:

  Beseda žlikrof je prevzeta iz koroške nemščine. Tam Schlickkrapfen označuje našim žlikrofom zelo podobno jed. Koroško nemška beseda se je razvila iz prvotnejše različice Schlittkrapfen, kar izgleda zloženka iz nem. schlitten v starejšem pomenu ‛drseti, polzeti’ in Krapfen ‛žličnik, v testo zavit cmok’ (in ‛krof’). Prvotni pomen te besede je nekako spolzek žličnik.
  Etimološke razlage velikega števila slovenskih besed, tudi te, si lahko ogledate v Slovenskem etimološkem slovarju, ki je prosto dostopen na slovarskem portalu Fran.

  Marko Snoj (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.