×

Začetnica in ločila v poljih preglednice
 • Vprašanje:

  Ali v preglednici pišemo z veliko začetnico in nato naredimo na koncu piko?

  Ustvarjanje z glino.

  ali

  ustvarjanje z glino


  Odgovor:

  Iz vprašanja sicer ni jasno, kakšne vrste zapisov imate v drugih poljih preglednice. Zapis, ki ga navajate, pišemo brez pike. Nasploh velja, da je zapise v preglednicah mogoče pojmovati kot povedi brez končnega ločila, zato lahko uporabite veliko začetnico tudi brez pike, torej:

  a) Ustvarjanje z glino

  ali pa z malo začetnico:

  b) ustvarjanje z glino

  Dobro je, če ste pri odločitvah o rabi velike/male začetnice v okviru ene preglednice ali besedila z več preglednicami poenoteni.

  Helena Dobrovoljc (september 2013)