×

Deljenje besede »razvneti«
  • Vprašanje:

    Zanima me, če lahko besedo »razvneti« delimo tudi tako: razv-neti. Soglasnik -v se tu izgovarja kot samoglasnik, zato sem v dilemi.


    Odgovor:

    Besedo »razvneti« delimo takole: raz-vne-ti. V knjižnem jeziku lahko črko v v besedi vneti (tako še v vzeti, favl, črv in vse ali predlog v) sicer izgovorimo kot u, vendar pa se deljenje besed ravna po zapisu črk, ne po njihovi izgovarjavi.

    Peter Weiss (april 2018)


Prijavite se za odgovor