×

Deljenje besede »razvneti«




  • Vprašanje:

    Zanima me, če lahko besedo »razvneti« delimo tudi tako: razv-neti. Soglasnik -v se tu izgovarja kot samoglasnik, zato sem v dilemi.


    Odgovor:

    Besedo »razvneti« delimo takole: raz-vne-ti. V knjižnem jeziku lahko črko v v besedi vneti (tako še v vzeti, favl, črv in vse ali predlog v) sicer izgovorimo kot u, vendar pa se deljenje besed ravna po zapisu črk, ne po njihovi izgovarjavi.

    Peter Weiss (april 2018)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.