×

Alinejno naštevanje po črkah slovenske abecede
 • Vprašanje:

  Nikjer nisem našla pravil glede alinejnega naštevanja po črkah slovenske abecede v slovenskih besedilih/dokumentih. Zaradi vsesplošne rabe angleščine se namreč pogosto uporabljajo črke tega jezika.


  Odgovor:

  Slovensko pišoči smo zavezani črkam slovenske abecede, zato se trudimo upoštevati črko č, torej a b c č d e f itd. To hotenje pa kdaj preprečijo:

  • računalniški programi, ki pri alinejnem označevanju črke č ne upoštevajo,
  • kdaj pomanjkljivi tujejezični nabori črk, ki jih imamo na razpolago na kakih napravah, ali pa
  • hotena skladnost (ujemanje) točk a, b, c, d itd. v vzporednih predstavitvah slovenskih in tujejezičnih besedil, recimo v odstavkih členov zakonov.

  Peter Weiss (april 2018)


Prijavite se za odgovor