×

Sklanjanje imena »Dominique«
 • Vprašanje:

  Prosim za pomoč pri sklanjanju imena Dominique.


  Odgovor:

  Dominique (izgovorjeno [dominík], torej vedno z naglasom na tretjem zlogu) je moško in žensko ime in tudi priimek, prvotno v francoščini, oboje pa se je preneslo še v druga okolja in v druge jezike. Nekaj nosilcev in nosilk tega imena je, kot kažejo viri, tudi v Sloveniji.

  Moško ime in priimek Dominique imata rodilniško obliko Dominiqua [dominíka] in dajalniško Dominiquu [dominíku], torej se sklanjata kot Remarque ([remárk], nemški pisatelj), rod. Remarqua, Dunkerque ([denkêrk], francosko mesto), rod. Dunkerqua, mest. v Dunkerquu, ali boutique ([butík], namesto česar pišemo butik), rod. boutiqua, kar vse imamo tudi v slovarskem delu Slovenskega pravopisa 2001. Ker se osnovna oblika moškega imena in priimka konča na pisni -e, ki se ne izgovarja, to črko v preostalih sklonih opuščamo, torej se piše z Dominiquom (ne morda z Dominiqueom). Pridevnik k moškemu imenu in priimku je Dominiquov. Poslovenjena oblika tega imena je Domínik.

  Žensko ime Dominique se ne sklanja z glasovnimi končnicami (je nesklonljivo), tako torej kot Karmen ali Nives, pridevnik iz njega pa je (lahko) Dominiquin [dominíkin]. Priimek Dominique se pri ženski nosilki obnaša enako kot recimo priimek Novak, iz priimkov ženskih nosilk pa v knjižnem jeziku tako ne tvorimo pridevnikov. Poslovenjena oblika tega ženskega imena je Domínika.

  Peter Weiss (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.