×

V ednini ali množini: »Terska dolina« ali »Terske doline«?
 • Vprašanje:

  Katero poimenovanje je pravilno: Terska dolina ali Terske doline? Na spletu, v geograskih društvih, zgodovinskih zapisih ipd. je namreč najti obe varianti.


  Odgovor:

  Kot ugotavlja že Gams (1994: 129) v članku Pojem in obseg doline v slovenski regionalni geografiji v Geografskem vestniku, pri večini imen z enoto dolina, npr. Ziljska, Kanalska, Zgornjesavska, Vipavska, Dravska, Mežiška, Zgornjesoška dolina, ime pomeni »porečje reke in ne dolino v geomorfološkem smislu besede«. Do razhajanj prihaja med t. i. geomorfološkim pomenom (torej poimenovanjem zgolj območja, kjer reka teče) in regionalnogeografskim poimenovanjem (porečje reke, tj. vključno z njenimi pritoki in spremljajočimi dolinami) v slovenskem jeziku, za katero ni nujno, da natančno opisuje dejansko geomorfološko stanje.

  Verjetno lahko temu pojavu sledimo tudi pri imenu Terske doline oz. Terska dolina, kjer po pregledu rabe lahko sklenemo, da se v zadnjem času čedalje bolj uveljavlja množinski zapis Terske doline, ki ga uporabniki zagovarjajo z dejstvom, da gre za območje, na katerem je več manjših dolin. Gotovo je pri tem močan tudi vpliv romanskih jezikov, saj je tako v italijanščini (Valli del Torre) kot v furlanščini (Valadis de Tor) uveljavljen množinski zapis. Raba poimenovanja Terska dolina (v geomorfološkem smislu) je vezana zlasti na območje v okolici Tera in Barda, kjer dejansko teče le reka Ter (v italijanščini Alta Val Torre).

  Nataša Gliha Komac (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.