×

Spol latinskega imena »Pseudomonas aeruginosa«
 • Vprašanje:

  Kakšnega spola je latinsko ime Pseudomonas aeruginosa (bakterija), če jo sklanjamo brez samostalnika bakterija spredaj?


  Odgovor:

  Latinsko ime Pseudomonas aeruginosa je ženskega spola. Končnica -as pri grških samostalnikih lahko sicer označuje tudi moški spol (Aristéas, Ajnejas), vendar je pridevniška oblika aeruginosa nedvomno ženskega spola. Če bi bil spol moški, bi imel pridevnik obliko aeruginosus (v osnovnem pomenu "poln bakrene rje, z zelenim volkom prevlečen"). Predlagam sklanjanje prvega dela po tretji ženski sklanjatvi (enako kot Nives), drugega dela pa po prvi ženski sklanjatvi. Prim.: V brisu smo našli Pseudomonas aeruginoso.

  Morda še dodatek: Samostalnik sam je v slovenskem sobesedilu kot psevdomónas ('bakterija iz rodu Pseudomonas') moškega spola: oportunistični psevdomonas, vrsta psevdomonasov (Slovenski medicinski slovar).

  Metod Čepar, Peter Weiss (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.