×

Zloženka iz besedne zveze »predelava mesa« se piše z vezajem ali brez?
  • Vprašanje:

    Kako je prav: mesnopredelovalna ali mesno-predelovalna industrija?


    Odgovor:

    Ker se zloženka v podstavi nanaša na podredno besedno zvezo mesna predelava ali predelava mesa, je tudi zloženka podredna, torej pisana skupaj: mesnopredelovalna industrija, pa naj je na novo nastali pridevnik še tako dolg. Podobno tudi žitopredelovalna industrija.

    Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (april 2018)