×

Pomen in uporaba glagola »razdružiti«
 • Vprašanje:

  Ali se more razdružiti nekdo/nekaj od nekoga/nečesa ali pa more biti razdružitev samo takšna, da je njen rezultat več entitet, nastalih iz tiste, ki se je »razdružila«?


  Odgovor:

  Odgovor na vprašanje vam ponuja SSKJ2, ki ga je mogoče prebirati na portalu Fran:

  razdružíti in razdrúžiti -im, tudi razdrúžiti -im dov. (ī ú ū; ū ȗ) 
  1. narediti, da kaka celota preide v sestavne enote: pred leti združeni podjetji so spet razdružili / razdružiti občino na, v dve novi razdeliti
  ♦ mat. razdružiti množico na delne množice 
  2. knjiž. ločiti: razdružiti zlepljene liste / s silo razdružiti pretepača / vsakdanje težave so prej dobra prijatelja razdružile 
  ● knjiž. po nekaj letih zakona sta se razdružila razvezala; zastar. s prijateljskim stiskom rok smo se razdružili razšli, poslovili

  Glagol razdružiti uporabljamo najpogosteje v prvem pomenu, kar opisujete kot dejanje, pri katerih nastane »več entitet«.
  Drugi pomen v SSKJ govori o pomenu, ko res razdružimo kaj/koga od česa/koga. A SSKJ uporabo glagola razdružiti v tem pomenu označi kot knjižno, kar pomeni, da se uporablja zlasti v leposlovnem ali znanstvenem jeziku. Omenimo še, da SSKJ ne navaja primerov s predlogom od – dejanje je v zgledih vedno usmerjeno k needninskemu predmetu:

  • razdružiti zlepljene liste (množina)
  • s silo razdružiti pretepača (dvojina)
  • vsakdanje težave so prej dobra prijatelja razdružile (dvojina)

  Če pa uporabimo predlog od, se umerimo k samo enemu udeležencu razdruževanja, v tem primeru pa je bolj navadno, da uporabimo glagol ločiti (v pomenu: z ločevanjem napravimo, da kaj ni več skupaj s čim drugim).

  Tudi korpusno gradivo priča, da je raba glagola razdružiti in predloga od res redka, ob zgledih, ki so navedeni v nadaljevanju, pa je mogoče videti, da bi bil sporočevalni učinek hitreje dosežen z uporabo glagolov ločiti, odcepiti:

  • Papež Pavel VI. je 12. oktobra 1977 koprsko škofijo razdružil od tržaške
   --> Papež Pavel VI. je 12. oktobra 1977 koprsko škofijo ločil od tržaške

  • Za Slovenijo je bilo prelomno leto 1991, ko se je po desetdnevni vojni razdružila od nekdanje Jugoslavije
   --> Za Slovenijo je bilo prelomno leto 1991, ko se je po desetdnevni vojni ločila od nekdanje Jugoslavije

  Podobno velja tudi za glagol oddeliti.

  Helena Dobrovoljc (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.