×

Velika ali mala začetnica: »Triglavsko pogorje«
 • Vprašanje:

  Ali T/triglavsko pogorje zapisujemo z veliko ali malo začetnico?


  Odgovor:

  V SSKJ, ki se opira na pravila Slovenskega pravopisa iz leta 1962, je triglavsko pogorje opredeljeno kot eno od pogorij, torej kot vrsta:

  tríglavski in triglávski -a -o prid. (ȋ; ȃ) nanašajoč se na goro Triglav: severna triglavska stena / triglavski ledenik; triglavsko pogorje

  Vendar pa je v sodobnih geografskih besedilih zveza Triglavsko pogorje zapisana kot ime, torej z veliko začetnico, saj označuje natančno določeno visokogorsko pokrajino. Ker pri zapisu geografskih danosti ne le zaradi poenotenja v slovenščini, temveč tudi zaradi prepoznavanja razlike med občnim poimenovanjem in zemljepisnim imenom sledimo stroki oz. terminološki rabi, priporočamo zapis Triglavsko pogorje.


  Za utemeljitev in mnenje smo povprašali tudi strokovnjaka dr. Draga Kladnika (GIAM ZRC SAZU), ki zapis z veliko začetnico utemeljuje takole (povzemam po korespondenci):

  Pogorje z imenom Triglavsko pogorje je zaokrožena in pogosto navajana regija, tako (morda malce manj izrazito) kot Grintovci ali pa Storžičevo pogorje ali Stolova skupina.
  Vsebinsko ustreznejše bi bile sicer svojilnopridevniške oblike (Smrekovčevo pogorje, Kaninovo pogorje, Krnovo pogorje), ki pa so zaenkrat uporabniku popolnoma tuje, ker so se nekritično zakoreninile manj ustrezne različice. Raba velike začetnice je torej ustrezna, saj bi v primeru male začetnice ne vedeli, ali gre za tisto območje, ki ga zavzema Triglavsko pogorje, ali za večji oziroma manjši (kakšen sploh?) del Vzhodnih Julijskih Alp. Besedo Vzhodne sem zapisal z veliko začetnico,  ker se Julijske Alpe v najbolj grobi členitvi delijo na vzhodni in zahodni del.

  Opozarja tudi na neustreznost zapisa v SSKJ:

  Ne strinjam pa se s primerom iz SSKJ, ki za zapis imen Triglavska stena in Triglavski ledenik predpostavlja malo začetnico. Tako je na primer Triglavski ledenik ime enega od ledenikov, ki tudi imajo imena, na primer Siachen v Himalaji, Fedchenko v Pamirju (ker je v Tadžikistanu, ruski zapis ni ustrezen), Aletsch v švicarskem delu Alp in Pasterze/Patirica pod Grossglocknerjem/Velikim Klekom v avstrijskih Visokih Turah.

  Helena Dobrovoljc (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.