×

Razlika med predlogoma »ob« in »v«
 • Vprašanje:

  Zanima me ali obstaja razlika med predlogoma v in ob lepem vremenu?

  Kateri predlog je primerneje uporabiti in je bolj pravilen?


  Odgovor:

  Predloga v in ob se v slovenščini uporabljata med drugim tudi za izražanje časovnih razmerij oz. za umeščanje dogajanja/dogodkov v čas, kot denimo v primerih: ob 18. uri, ob petkih; v nedeljo zvečer, v 20. stol. ipd. V nekaterih primerih se predloga v besedilu lahko zamenjujeta, npr. ob sobotah/v sobotah, ob nedeljah in praznikih/v nedeljah in praznikih, vendar je varianta s predlogom v v teh primerih manj običajna. Navadno se oba predloga uporabljata nevariantno oziroma izključno v kombinaciji z izbranimi samostalniki, npr. ob predstavitvi, ob uveljavitvi, ob ustanovitvi, ob sklenitvi, ob priliki/priložnosti. Nikoli namreč ne zapišemo: v uveljavitvi ali v ustanovitvi, v priliki, vendar pa: v času osamosvojitve, v obdobju česa, v preteklosti ipd.

  V primeru variantnosti zapisa ob/v lepem vremenu se glede na število pojavitev v referenčnem besedilnem korpusu Gigafida zveza v lepem vremenu pojavlja nekoliko pogosteje (954 pojavitev), vendar razlika glede na ob lepem vremenu (780 pojavitev) ni drastična, hkrati pa zveza ob lepem vremenu izkazuje trdnejšo notranjo soodvisnost elementov. Načeloma je torej mogoče reči, da govorci različici, v rahli prednosti za v lepem vremenu, uporabljamo enako pogosto, vendar pa z nekaterimi pomenskimi preferencami:

  • Zvezo s predlogom v (v lepem vremenu) uporabljamo predvsem takrat, ko želimo izraziti čas dogajanja, ki sovpada z obdobjem, ko je (bilo) vreme lepo, npr. Tekmovanje je potekalo v lepem vremenu; Lani se je v lepem vremenu pohoda udeležilo kar 500 pohodnikov.
  • Zvezo s predlogom ob (ob lepem vremenu) pa uporabljamo predvsem takrat, ko gre za ponavljajoča se dejanja ali dogodke, npr. Ob lepem vremenu zajtrkujem na terasi, Ob lepem vremenu se odpravijo v naravo, ali ko izražamo pogoj ali vzrok, npr. Ob lepem vremenu, bi bil ječmen požet v dobrem tednu dni, Ob lepem sončnem vremenu je dan hitro minil.

  Ob povedanem je treba opozoriti še na primere, kjer o tem, ali uporabimo predlog v ali ob, odloča glagol, pri čemer ločujemo primere kot obiskovalci so uživali v lepem vremenu in v zabavnih igrah od primerov, kjer je predlog v del prislovnega določila kraja: kolesarji so v lepem sončnem vremenu uživali v lepotah narave. Kadar torej predlog v ob glagolu uživati uvaja predmet, ga ne moremo enakovredno zamenjati s predlogom ob, če želimo ohraniti pomensko razliko: uživati v lepem vremenu (v čem) : uživati ob/v lepem vremenu (kdaj).

  Polona Gantar (oktober 2013)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.