×

Tujka ali poslovenjena beseda: »menedžer« ali »manager«?
 • Vprašanje:

  Ali naj v magistrski nalogi manager, management zapisujem kot tujko ali naj to slovenim in pišem menedžer in menedžment? V nazivu fakultete pa je tujka, in sicer Fakulteta za management Koper.


  Odgovor:

  Najbolj zaželena oblika podomačevanja je prevajanje oziroma tvorjenje slovenskega izraza (npr. splet za web, grenivka za grapefruit), vendar pri večini prevzetih besed do tega ne pride. Tudi pri management in manager je bilo nekaj poskusov prevajanja, vendar se za maganerja ni uveljavil noben od predlaganih (ravnatelj, direktor), pri managementu pa se je le v nekraterih večbesednih zvezah uveljavil izraz upravljanje (npr. upravljanje organizacij, upravljanje znanja).

  Veliko pogosteje kot do prevajanja ali tvorjenja novega slovenskega izraza prihaja do pisnega podomačevanja glede na izgovor. Pri nekaterih besedah do tega sicer ne pride -- največkrat pri tistih, ki jih zaradi naglasnih, glasovnih ali zapisovalnih posebnosti izvornega jezika težje pisno podomačujemo (npr. underground, faux pas, mainstream). Večina občnih poimenovanj pa tako pisno prilagoditev prej ali slej doživi (npr. mafin za muffin, viski za whiskey).

  Pri nekaterih besedah -- kljub temu, da za pisno podomačitev ni ovir -- pa do podomačitve ne pride, ker so (družbene) okoliščine rabe bolj naklonjene nepodomačenemu zapisu. Zdi se da tudi izraza manager in management delno sodita v to skupino, saj kljub prednostnemu zapisu menedžer in menedžment v pravopisnem in nekaterih drugih slovarjih (npr. v Bibliotekarskem terminološkem slovarju) vsaj del stroke vztraja pri nepodomačenih oblikah. Dosledno ju uporabljajo npr. na obeh slovenskih ekonomskih fakultetah (Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Poslovno-ekonomski fakulteti v Mariboru), medtem ko strokovnjaki na Fakulteti za upravo v rabi očitno omahujejo (del študijskih predmetov vsebuje podomačeno, del pa nepodomačeno obliko), na Fakulteti za družbene vede pa je v rabi le podomačena oblika menedžment (ob prej omenjenem prevodu upravljanje).

  Zakaj se v delu stroke ohranja izvorni zapis, je težko reči. Morda se je v obdobju iskanja ustreznih slovenskih izrazov izvorne izraze namenoma ohranjalo v nepodomačeni obliki; ko je postalo jasno, da bomo (večinoma) ostali pri prevzetih besedah, pa je bil v delu stroke izvorni zapis že preveč ukoreninjen, da bi ga bili strokovnjaki pripravljeni podomačevati.

  Ne glede na ime fakultete, na kateri pripravljate magistrsko delo, je odločitev, kako boste besede zapisovali, vaša. (Mimogrede: tudi Turistični terminološki slovar, ki je nastal na Univerzi na Primorskem, oba zapisa obravnava enakovredno). Pomembno pa je, da ves čas uporabljate isti zapis.

  Tina Lengar Verovnik (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.