×

Pravilna izgovarjava imen »Amy Winehouse« in »Camden«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno izgovori osebno lastno ime Amy Winehouse ter zemljepisno lastno ime Camden.


  Odgovor:

  Ime angleške pevke Amy Winehouse v slovenščini izgovarjamo [êjmi], priimek pa dvonaglasno [vájnháu̯s] ali enonaglasno [vájnhau̯s]. Ime sklanjamo z neglasovnimi končnicami (rečemo lahko tudi: je nesklonljivo), kot recimo žensko ime Karmen, svojilni pridevnik iz njega pa je, če ne stoji za pridevnikom ali pred priimkom in če imena ne izrazimo z rodilnikom, Amyjin [êjmijin]. Pridevniška oblika ženskega spola, ki se lahko uporablja za nosilko priimka Winehouse, je Winehousova [vájnháu̯sova] ali [vájnhau̯sova].

  Amy Winehouse je umrla leta 2011 v delu Londona, ki se imenuje Camden [kêmdən] (slovnično gledano je to samostalnik moškega spola), torej v Camdnu [kêmdnu]. Pridevnik iz tega krajevnega imena je camdenski [kêmdənski].

  Peter Weiss (april 2018)