×

Sklanjanje tujih znamk: »Magic oil«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se pravilno sklanja imena tujih znamk, ki jih zapišemo kot so zapisana v svojem jeziku. Kateri način je pravilen: z Magic oilom ali z Magic oil-om?


    Odgovor:

    Tudi pred zapisanimi končnicami tujejezičnih stvarnih imen, kakršno je Magic oil, ne pišemo vezaja, tako kot jih ne pri sklanjanju tujih osebnih in krajevnih imen: Terryju Eagletonu, s Karlom Marxom, v New Yorku, iz Londona. Zato edinole: z Magic oilom. Vezaj pred črkovnimi končnicami pišemo le, če kratice izgovarjamo črkovalno, največkrat torej med zadnjo veliko črko kratice in (prvo) malo črko končnice: iz CNN-a, z IBM-om [is síènêna, z íbéêmom].

    Peter Weiss (april 2018)