×

Okrajšava pri brazilski portugalščini
  • Vprašanje:

    Imam vprašanje, ki se mi je pojavilo pri prevajanju teksta iz brazilske portugalščine. Ko želimo navesti neko besedo v tekstu in beseda izhaja iz "standardne" portugalščine uporabimo kratico port., kakšna pa je krajšava, ko beseda prihaja izrecno iz brazilske portugalščine? Se tukaj prav tako uporabi port. ali kako drugače?


    Odgovor:

    Za ‘brazilsko portugalsko’ (ali za brazilsko portugalščino, torej različico portugalščine, ki jo uporabljajo v Braziliji) bi bila v slovenščini najustreznejša okrajšava braz. port., tako kot je na primer kor. nem. za ‘koroško nemško’, koč. nem. ‘kočev(ar)sko nemško’ ali štaj. nem. za ‘štajersko nemško’ v naših jezikoslovnih priročnikih. (Opisovanje in opazovanje jezikovnega stanja z drugačnega izhodišča lahko da okrajšavo port. braz. ‘portugalsko brazilsko’, torej za portugalščino kot enega od jezikov, ki se govorijo v Braziliji. To je primerljivo recimo z navedbami za (avstrijsko) Koroško, kjer lahko razlikujemo sln. kor. ‘slovensko koroško’ in nem. kor. ‘nemško koroško’, kar pa je v slovenski jezikoslovni literaturi redkejše.)

    Peter Weiss (april 2018)


Prijavite se za odgovor