×

Izvor in izgovarjava besede »grunge«
 • Vprašanje:

  Beseda grunge, ki označuje glasbeno zvrst, se ne nahaja v nobenem izmed Franovih slovarjev, zato vprašanje naslavljam na vas. Zanima me izvor omenjene besede in kakšna je njena pravilna izgovorjava?


  Odgovor:

  Grunge je zvrst rokovske glasbe, ki jo imajo za mešanico panka in težkega metala, nastajala pa je v Seattlu v ZDA v zadnjem desetletju 20. stoletja. Ta samostalnik moškega spola se v slovenščini izgovarja [grándž-] (v imenovalniku torej z nezvenečim izglasjem, kot [gránč]). Končni črki ge se pišeta v vseh sklonih, saj lahko le tako beroči vemo, da se tam izgovarja [dž-] – če bi bil e za njim opuščen, bi se izgovarjal [g], torej se v slovenščini obnaša kot angleško lastno ime George. Pisni rodilnik ednine je zato grungea [grándža], dajalnik grungeu [grándžu], orodnik grungeem in (v gradivu izpričano) grungeom (ta zapis ni v skladu z določili SP 2001), oboje izgovorjeno [grándžem], npr. povezava med grungeom in hard rockom.

  V slovenščini je grunge [gránč] tudi pridevnik. Ta se ne sklanja s črkovnimi ali glasovnimi končnicami (je nesklonljiv), uporablja pa se – tako kot v angleščini – v prilastkovnem položaju, torej levo od samostalnika: grunge metal, grunge rock, grunge rocker, grunge skupina, grunge slog. Zaradi izraznejšega obrazila je za nas gibkejša sopomenska pridevniška oblika grungeevski (po gradivu grungeovski – ta zapis je v neskladju s sedanjim pravopisom) [grándžeu̯ski]: kapa grungeevskega videza, grungeovska skupina Nirvana.

  Beseda grunge izvira iz ameriškega slenga, kjer pomeni ‘umazanija’, in je morda skovanka iz angleških besed grime ‘nesnaga, umazanija’ in sludge ‘blato, brozga’, glasbena zvrst pa se tako morda imenuje zaradi glasnih kitar in bobnov ter nihilističnih besedil.

  Peter Weiss (april 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.