×

Sklanjanje imena in priimka »Jakob Rezec«
  • Vprašanje:

    Kako sklanjamo ime in priimek Jakob Rezec?


    Odgovor:

    Priimek se sklanja v skladu s pravopisnim pravilom v členu 719 (izpuščanje neobstojnega samoglasnika): Rezec Rezca Rezcu Rezca o Rezcu z Rezcem, ime pa nima posebnosti, torej po najobičajnejši moški sklanjatvi: Jakob Jakoba Jakobu Jakoba o Jakobu z Jakobom

    Helena Dobrovoljc (oktober 2013)