×

Sklanjanje imena in priimka »Jakob Rezec«
  • Vprašanje:

    Kako sklanjamo ime in priimek Jakob Rezec?


    Odgovor:

    Priimek se sklanja v skladu s pravopisnim pravilom v členu 719 (izpuščanje neobstojnega samoglasnika): Rezec Rezca Rezcu Rezca o Rezcu z Rezcem, ime pa nima posebnosti, torej po najobičajnejši moški sklanjatvi: Jakob Jakoba Jakobu Jakoba o Jakobu z Jakobom

    Helena Dobrovoljc (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.