×

Sklanjanje imena »Knjižnica dr. France Škerl«
 • Vprašanje:

  Kako moramo sklanjati imena nekaterih slovenskih knjižnic, npr. Knjižnica dr. France Škerl, Knjižnica Prežihov Voranc? Ali je pravilno: v Knjižnici dr. France Škerl ali v Knjižnici dr. Franceta Škerla?


  Odgovor:

  Pravopisna pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členu 98 oz. poglavju Pomni sicer podajajo naslednje pravilo:

  Pri imenih ustanov, katerih neprva sestavina je ime in priimek, sta imeni v rodilniku, ne v imenovalniku; torej Gimnazija Franceta Prešerna (ne Gimnazija France Prešeren).

  Vendar pa vas zanima sklanjanje imena, kakršno je, ne glede na to, da pri njem navedeno pravopisno pravilo ni bilo upoštevano. Tovrstna imena sklanjamo tako, da sklanjamo le jedrno sestavini, torej:

  Knjižnica dr. France Škerl
  Knjižnice dr. France Škerl
  Knjižnici dr. France Škerl
  ...
  Knjižnica Prežihov Voranc
  Knjižnice Prežihov Voranc
  Knjižnici Prežihov Voranc

  Torej tudi v Knjižnici dr. France Škerl.

  Če je v imenu okrajšan naziv, tega v govoru razvežemo in vedno sklanjamo:

  Knjižnica doktor France Škerl
  Knjižnice doktor France Škerl
  Knjižnici doktor France Škerl ...

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.