×

Protipomenka besede »hujšanje«
 • Vprašanje:

  Zanima me nasprotje besede hujšanje.


  Odgovor:

  Hujšanje je glagolnik, ki je nastal iz glagola hujšati. Protipomenka tega glagola je povratni glagol rediti se, iz katerega lahko tvorimo glagolnik rejenje, vendar pa se ta redkeje uporablja in tudi v tem pomenu še ni zabeležen v splošnih slovarjih slovenskega jezika. V korpusu Gigafida ima npr. le 89 pojavitev. Za ta proces običajno uporabljamo kar glagol, saj je mogoče, da pri tvorjenju glagolnika govorce moti prosti morfem povratnega glagola se. Podobne pomisleke navaja tudi Toporišič v svoji slovnici:

  "Včasih se h glagolniku, ki bi ga lahko napravili, sili morfem se: lotevati se – lotevanje se težkih nalog (SSKJ: posledice napačnega lotevanja problemov); prim. še držati se predpisov – držanje (se?) predpisov."

  V nadaljevanju navajamo nekaj zgledov glagolnika rejenje iz korpusa Gigafida. Glagolnika s prostim morfemom se nismo zasledili v nobenem od zgledov:

  V knjigi, ki zaenkrat še nima naslova, bo opisala svoje izkušnje s hujšanjem in rejenjem, bralcem pa ponudila nasvete, kako obdržati normalno telesno težo.
  Če tako pomislim, hujšanje stane veliko več kot rejenje!
  Pred hujšanjem si moramo namreč razjasniti, kje je pravzaprav vzrok našega rejenja.

  Glagolnik rejenje se sicer včasih uporablja tudi za nepovratni glagol rediti, čeprav je običajnejši glagolnik reja:

  Ona ima pojma o glasbi toliko kot jaz o rejenju golobov.

  Protipomenka besede hujšanje je torej rejenje, pogosto pa se kot nasprotje hujšanju uporablja tudi izraz pridobivanje (telesne) teže, ki je sicer protipomenka izgubljanju (telesne) teže.

  Mija Michelizza, Tina Lengar Verovnik (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.