×

To se vas ne tiče – to se vas ne bo tikalo ...
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je pravilno ..., in sicer me zanima za naslednji primer:
  to se vas ne tiče... Kako je pravilno za prihodnjik? to se vas ne bo tičalo ali to se vas ne bo tiklo?


  Odgovor:

  Glagol tikati se s pomenom ‘biti v zvezi, povezanosti s čim’, kot pravi Slovar slovenskega knjižnega jezika (s ponazarjalnim primerom, kot je ta problem se mene ne tiče), ima v 1. osebi ednine obliko tičem se, ki je v primerjavi s prav tako možno tikam se veliko pogostejša. Ker deležnik na -l, po katerem sprašujete, tvorimo iz nedoločniške osnove tik-, se v pretekliku ali prihodnjiku uporabljajo oblike tikal, tikala, tikalo in podobne, v prihodnjiku torej to se vas ne bo tikalo.

  Mogoče povzročajo zadrego med seboj podobni glagoli, kot sta nedovršna glagola tikati v pomenu ‘uporabljati v govoru s kom obliko druge osebe ednine’, npr. dovolila mu je, da jo tika, in tičati s posplošenim pomenom ‘biti kje, v čem’, npr. ključ tiči v ključavnici, rad tiči v knjigah ali tiči v dolgovih (drugi z dovršno parno obliko obtičati: pobuda za ustanovitev občine je obtičala v državnem zboru). Glas k se premenjuje s č ne samo v teh glagolskih oblikah, ampak tudi npr. v parih jezik in jezičen, pikati in pičiti, pekel in peči.

  In še spregatveni vzorci:

  tikati = ‘uporabljati v govoru s kom obliko druge osebe ednine’
  tikam – tikaš – tika
  tikava – tikata – tikata
  tikamo – tikate – tikajo

  tikati se = ‘biti v zvezi, v povezanosti s čim’
  tičem se ali tikam se – tičeš se ali tikaš se – tiče se ali tika se
  tičeva se ali tikava se – tičeta se ali tikata se – tičeta se ali tikata se
  tičemo se ali tikamo se – tičete se ali tikate se – tičejo se ali tikajo se

  tičati = ‘biti kje, v čem’
  tičim – tičiš – tiči
  tičiva – tičita – tičita
  tičimo – tičite – tičijo

  Peter Weiss (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.