×

Z vezajem ali brez njega: »linearna A pisava« ali kako drugače?
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilni zapis za besedni zvezi linearna A pisava in linearna B pisava.


  Odgovor:

  Bolje bi bilo ostati pri zapisu, kakršen je v SSKJ, tj. linearna pisava A (geslo linearen):

  lineáren -rna -o prid. (ȃ)
  [...] arheol. linearna pisava B zlogovna pisava, uporabljana v Grčiji v času kretsko-mikenske kulture

  Na Kreti so imeli ob hieroglifih tri linearne pisave (v drugih jezikih tudi linear), ki jim danes dogovorno dodajajo razlikovalno sestavino A, B ali C, te pa ne moremo uveljaviti drugače kot z zapostavitvijo črke za besedno zvezo, saj se A ipd. nanaša na zvezo linearna pisava, ne samo na samostalnik pisava.

  Peter Weiss, Metka Furlan (maj 2018)