×

Velika začetnica pri večbesednih stvarnih lastnih imenih: »Supernova« in »Gigasport«
 • Vprašanje:

  Kako uporabljamo veliko začetnico pri imenu podjetja sestavljeno iz več besed? Primeri Goriške opekarne ali Goriške Opekarne? Giga Šport ali Giga šport? Super Nova ali Super nova?


  Odgovor:

  Pri večbesednih stvarnih lastnih imenih se glede pisanja začetnice ravnamo po pravopisnem načelu v členu 77, ki določa, da pišemo neprvo besedo z veliko začetnico samó, če je sama po sebi lastno ime. Tako pišemo v imenu Ustava Republike Slovenije vse enote z veliko začetnico, v imenu Slovenski šolski muzej pa le prvo. Tudi drugo sestavino v vašem zgledu – Goriške opekarne pišemo z malo začetnico.

  Drugače je z imenom Supernova, ki je registrirano in zato zaščitena znamka, zato ga pišemo tako, kot »želi« lastnik, v tem primeru torej skupaj. Zapis skupaj je tudi jezikoslovno utemeljen, saj gre za tvorjenko s predponskim obrazilom, ki pomeni 'nad', 'več', tj. sestavljenko (gl. v SP 2001super..; nekatere tvorjenke, ki imajo v prvem delu sestavino super, so zloženke). Tako pišemo tudi občnoimenski homonim, ki je bil definiran že v SSKJ: supernova.

  Tudi tretje ime, Gigasport, pišemo skupaj, saj gre za zloženko. Prim. tudi primere iz SP 2001. Pogosto pa nas pri odločitvi glede zapisa zmede dejstvo, da se ime največkrat pojavlja zapisano v okviru logotipa, kjer je zapis črk (malih in velikih) prepuščen oblikovalski svobodi. O takih imenih, ki se v okviru grafičnega znamenja oz. logotipa ne pišejo z veliko začetnico, četudi imajo status imena, smo v naši svetovalnici že pisali in ni jih malo (Natureta, Adidas ... gl. še odgovor Velika začetnica pri imenih znamk). Tudi ime Gigasport je zapisano v logotipu tako, torej z znamenjem med prvim in drugim delom besede ter z malimi črkami, kar pa ne vpliva na zapis v besedilu.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.