×

Ženska oblika generala je »generalica«?
 • Vprašanje:

  Prosim za pomoč pri izbiri izraza za žensko nosilko generalske funkcije.


  Odgovor:

  Za nosilko najvišjega čina v kopenski vojski ali v letalstvu Slovar novejšega besedja in SSKJ2 navajata generalico in generalko, vendar pa generalke zaradi obremenjenosti zlasti s pomenom gledališke generalke, prek katere se je verjetno uveljavil tudi splošnejši preneseni pomen 'vaja, preizkus, tekmovanje pred čim pomembnim sploh', v rabi skoraj ne zasledimo. Generalica ima v besedilnem korpusu Gigafida 72 zadetkov, npr.:

  Generalica Claudia Kennedy ima 52 let in je ženska na najvišjem položaju v ameriški vojski, generalica z dvema zvezdicama, opravlja pa tudi zelo pomembne naloge.

  Najustreznejša ženska oblika generala je torej generalica.

  Mija MIchelizza (maj 2018)