×

Ženska oblika generala je »generalica«?
 • Vprašanje:

  Prosim za pomoč pri izbiri izraza za žensko nosilko generalske funkcije.


  Odgovor:

  Za nosilko najvišjega čina v kopenski vojski ali v letalstvu Slovar novejšega besedja in SSKJ2 navajata generalico in generalko, vendar pa generalke zaradi obremenjenosti zlasti s pomenom gledališke generalke, prek katere se je verjetno uveljavil tudi splošnejši preneseni pomen 'vaja, preizkus, tekmovanje pred čim pomembnim sploh', v rabi skoraj ne zasledimo. Generalica ima v besedilnem korpusu Gigafida 72 zadetkov, npr.:

  Generalica Claudia Kennedy ima 52 let in je ženska na najvišjem položaju v ameriški vojski, generalica z dvema zvezdicama, opravlja pa tudi zelo pomembne naloge.

  Najustreznejša ženska oblika generala je torej generalica.

  Mija MIchelizza (maj 2018)  Dodatek uredništva (november 2018):

  Čeprav se v rabi pogosto pojavi več poimenovalnih možnosti pri iskanju ženskega para že uveljavljenemu moškemu (npr. pri dekan > dekanja, dekanica, dekanka), pa se pogosto zgodi, da se v stroki odločijo le za en termin. Kot povezavo zato objavljamo odgovor Sekcije za terminološke slovarje na Terminologišču, v katerem se izkazuje, da se stroka nagiba k izrazu generalka, kamor usmerja od generalinje (povezava: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/generalka).Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.