×

Sklanjanje priimka »Berke«
 • Vprašanje:

  Povejte mi, ali je v katerem koli primeru možno sklanjanje Berke Berkeja ali je edino možno sklanjanje Berke Berketa.


  Odgovor:

  Slovenske priimke in imena, ki se končujejo na naglašeni -e, sklanjamo tako, da osnovo podaljšujemo s t: Petre Petreta, Anže Anžeta, Bele Beleta, medtem ko pri priimkih in imenih, ki jih naglašujemo na nezadnjem zlogu, osnovo podaljšujemo ali z j ali s t: Mate Mateja (priimek), vendar Mile Mileta; nekatera imena iz te skupine imajo dvojnično pregibanje: Mate Mateja in Mate Mateta (tako se pregiba npr. ime pisatelja Mateta Dolenca). Imena in priimke, ki jih ne občutimo kot domače, pa navadno sklanjamo tako, da osnovo podaljšujemo z j: Dante Danteja, Hesse Hesseja, tudi če se končajo na končni naglašeni e, npr. de Courtenay [də kurtené] – rod. de Courtenayja.

  Priimek Berke je madžarskega izvora in se pojavlja predvsem v vzhodnem predelu Slovenije, kjer ga po informacijah dr. Hotimirja Tivadarja pregibajo s podaljšano osnovo z j (Berke Berkeja), enako velja za pridevnik (Berke Berkejev) in pridevniške ženske oblike (Berkejeva). Zanimivo je, da se pri tem priimku (podobno kot pri imenih Arne in Mate) pojavljata obe sklanjatveni možnosti, torej tudi Berke Berketa, kar potrjuje gradivo:

  • Med moškimi je slavil Jaka Lisac pred Vladom Berkejem in Matjažem Jamnikarjem.
  • Rodil se je v plemiški družini, 25. decembra 1762 v Sebeborcih, očetu Berke Janošu (Luthar in Fliszar ga omenjata kot Tešanovskega Berketa) in Juditi pl. Novak. (Wikipedija)

  Odgovor, ali sta obe predstavljeni sklanjatveni možnosti v skladu s knjižnojezikovno normo oz. ali sta sistemski, je torej odvisen od tega, ali ime občutimo kot domače ali kot tuje. Zlasti časopisje z vzhodnoslovenskega področja prinaša obe možnosti, a ob vedenju, da je ime madžarskega izvora, se sistemsko nagibamo k sklanjanju Berke Berkeja.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Peter Weiss (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.