×

Premi govor s spremnim stavkom na sredini: problem ločil in začetnice
 • Vprašanje:

  Kakšna so ločila in velika začetnica v premem govoru, kadar je spremni stavek na sredini? Kateri od spodnjih zapisov je pravilen?
  "Nimam denarja," je zavzdihnil Peter, "porabil sem ga."
  "Zelo sem zadovoljen," je povedal in dodal: "Uspelo nam je!"


  Odgovor:

  Kadar je pri premem govoru spremni stavek na sredini, prvi del navedka zaključuje vejica (tudi če gre za vprašalno ali vzklično poved), prav tako vejica uvaja drugi del navedka.

  »Danes,« je počasi začel, »bomo govorili o praštevilih.«
  »Kje,« je vprašal, »so moji ključi?«
  »Hej,« je zavpila, »počakaj me!«

  Torej tudi:

  »Nimam denarja,« je zavzdihnil Peter, »porabil sem ga.«

  Vendar pa lahko ta vaš primer zapišemo še drugače. En sam spremni stavek namreč lahko velja za dve povedi, in ker bi lahko oba dela zgornjega navedka osamosvojili v dve povedi, lahko za spremnim stavkom stoji tudi pika, drugi del povedka pa je zapisan kot samostojen premi govor:

  »Nimam denarja,« je zavzdihnil Peter. »Porabil sem ga.«

  Ravno obratno pa velja za vaš drugi primer. V njem namreč ni le enega spremnega stavka, temveč sta dva, kar lahko dokažemo z manjšim preoblikovanjem, npr.:

  »Zelo sem zadovoljen,« je povedal, nato je dodal: »Uspelo nam je!«

  ali

  »Zelo sem zadovoljen,« je povedal. Nato je še dodal: »Uspelo nam je!«

  Torej je prav tudi tako, kot ste napisali že sami:

  »Zelo sem zadovoljen,« je povedal in dodal: »Uspelo nam je!«

  Tina Lengar Verovnik (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.