×

Izvor besede »difuzija«
  • Vprašanje:

    Od kod izvira beseda difuzija?


    Odgovor:

    Beseda difuzija, ki po SSKJ pomeni "samodejno prodiranje kake snovi v drugo, pronicanje" in "razprševanje svetlobe na drobnih delcih, sipanje", izvira iz latinske diffusio "razlivanje, raztekanje" (in "razposajenost"), kar je tvorjenka iz glagola diffundere "razliti, razširiti", sestavljenega iz predpone dis-, ki ima podobno vlogo kot naša raz-, in osnovnega fundere "liti".

    Marko Snoj (maj 2018)