×

Začetnica neprve sestavine stvarnega imena: »Kranjski kolaček« ali »Kranjski Kolaček«?
 • Vprašanje:

  Zanima me ali se slaščičarna v Kranju napiše Kranjski kolaček ali Kranjski Kolaček?


  Odgovor:

  Ime Kranjski kolaček spada med večbesedna stvarna lastna imena, ki jih po pravopisnem pravilu pišemo tako, da z veliko začetnico vedno zapišemo prvo sestavino, neprve pa le v primeru, da so tudi same lastna imena (npr. Kino Šiška, Radio Štajerski val). V vašem primeru je druga beseda občno poimenovanje, zato jo pišemo z malo začetnico; taka je tudi raba na pregledanih spletnih straneh.

  V dvom vas je najbrž spravil logotip znamke, v katerem sta obe besedi zapisani z enakima črkama k (gl. spodaj). Vendar gre pri tem za oblikovalsko svobodo, ki sme preseči pravopisna pravila -- kar pa ne pomeni, da lahko nanje vpliva, ko gre za zapis imena v besedilu.

  0_1525936786433_upload-c55dbf9e-013b-42c6-9c2a-be8ce3ba150c

  Tina Lengar Verovnik (maj 2018)