×

Besede »plesnost« ne najdem v SSKJ
 • Vprašanje:

  Besede plesnost v slovarju SSKJ nismo našli. V leksikonu Ples je plesnost opredeljena kot:

  1) plesna sposobnost, ki se kaže v ustvarjanju gibnih, ritmičnih prostorskih in dinamičnih sestavin plesa, v gibnem dojemanju in obnavljanju teh sestavin ter v sposobnosti zaznavanja in doživljanju plesa kot izražanja, ustvarjanja in sporočanja s plesom. …;
  2) estetika plesnega telesa;
  3) kvaliteta glasbe, plesnega glasbenega motiva, plesnega glasbenega inštrumenta.«
  (Ples, Leksikoni CZ 1990)


  Odgovor:

  Pomeni samostalnika plesnost, kot ste jih navedli po leksikonu Ples, se v sodobnem jezikovnem gradivu, sicer v omejenem obsegu, vsekakor pojavljajo, zlasti to velja za prvi in deloma drugi navedeni pomen, npr.

  • Plesalke so dokazale svojo odlično plesnost in osebnostno zrelost,
  • Razvijanje plesnosti je temelj vsega dela v folklornih skupinah,
  • Ogrevalne vaje so izjemnega pomena, saj preprečujejo nastanek poškodb, ob njih pa plesalci nezavedno urijo plesno tehniko in razvijajo plesnost.

  Prisoten pa je tudi tretji pomen, npr.

  • ... tudi baletni ansambel je okrepil plesnost Kálmánovih melodij.

  Glede na takšno pojavnost bo v nastajajočih najnovejših jezikovnih priročnikih (najprej verjetno v [Sprotnem slovarju slovenskega jezika](http://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=132&View=1&Query=*, sčasoma pa tudi v eSSKJ samostalnik plesnost vsekakor zabeležen in slovarsko razčlenjen.

  Za SSKJ (tudi v drugi, dopolnjeni in deloma prenovljeni izdaji, SSKJ2) velja, da sistemsko tvorljivih samostalnikov na -ost ne navaja vedno (ker jih je pač po potrebi mogoče tvoriti "sproti"), kar pojasnjuje odsotnost večstopenjske tvorjenke:

  • ples-n-ost (ples > ples-n-i > ples-n-ost)

  Kot že rečeno, bo zaradi svoje pomenske razvitosti (trije pomeni, ki niso povsem neposredno izpeljivi iz predstopnje pri tvorbi, namreč pridevnika plesni) samostalnik plesnost v nastajajoče priročnike umeščen in slovarsko polno obdelan, k čemur ste s svojim opozorilom še dodatno prispevali.

  Domen Krvina (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.