×

Tuja imena vladarjev: prevesti ali ne?
 • Vprašanje:

  Zakaj ime kralja Juana Carlosa ni podomačeno?


  Odgovor:

  Po pravilih slovenskega pravopisa (člen 172) pisno podobo prevzetih imen načeloma ohranjamo. Izjema so lahko svetniška imena, imena nekaterih zgodovinsko pomembnih osebnosti (Kolumb, Galilej, Luter), vladarjev (npr. Elizabeta, Franc Jožef, Marija Terezija, Jurij ...) in večine papežev (Janez Pavel II., Pij, Frančišek).

  Opažamo pa, da podomačujemo predvsem imena oseb iz oddaljene preteklosti (Rihard Levjesrčni, Frančišek Asiški, kraljica Viktorija), osebe iz sedanjega časa pa pogosteje, a nedosledno (npr. kraljica Elizabeta), ohranjajo izvirno podobo imena. To se dogaja tudi pri nekaterih tistih, ki so že bila kodificirana v podomačeni različici, npr. Galilei (641) : Galilej (152).

  Zakaj se pri nekaterih vladarjih domače ime ne »prime«, je mogoče pojasniti tudi z razliko oz. oddaljenostjo med izvirno, tj. tujo podobo imena, in poslovenjenim poimenovanjem, npr. Juan Carlos proti Janez Karel. Podobno ostaja v izvirni obliki tudi ime angleškega princa Charlesa, kraljice Beatrix ipd., saj podomačitev le-teh zahteva več kot le prilagoditev obrazila besede.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.