×

Ujemanje sestavljenega osebka s povedkom: problem števila
 • Vprašanje:

  V njem namreč deluje 45 tisoč operativnih, torej aktivnih gasilcev, 700 gorskih in 200 jamarskih reševalcev, 2 enoti kinologov z 200 vodniki in psi, potapljaška reševalna služba, taborniki, skavti ...

  Ali je v zgornji povedi pravilna raba glagola v ednini ali bi moral biti glagol v množini?


  Odgovor:

  V Toporišičevi Slovenski slovnici je o večjedrnem osebku zapisano, da načeloma »edninsko needninsko jedro zahteva množinski povedek« (2008: 609). Vendar je omenjeno tudi, da »včasih povedke uravnava povedku bližnje jedro priredno zloženega osebka« (Toporišič 2008: 619; glej tudi Bajec 1955/56, Vezanje več osebkov s povedkom). To ugotovitev potrjuje tudi F. Marušič, ki podrobneje obravnava posebnosti ujemanja s sestavljenim osebkom v slovenščini (O ujemanju s sestavljenim osebkom v slovenščini) in v nadaljevanju opozori, da je v primerih, ko se stavki začenjajo s povedkom in je povedku bližja samostalniška zveza s števnikom, višjim od 5, ujemanje skoraj nujno edninsko. Vaš zgled ustreza omenjenim parametrom, zato je bolj pričakovano ujemanje v ednini:

  V njem namreč deluje 45 operativnih, torej aktivnih gasilcev, 700 gorskih in 200 jamarskih reševalcev, 2 enoti kinologov z 200 vodniki in psi, potapljaška reševalna služba, taborniki, skavti …

  Aleksandra Bizjak Končar (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.