×

Etimološka utemeljitev zapisa: »manikira« in »pedikura«
 • Vprašanje:

  Zanima me, zakaj je (po SP) pravilno pedikura, manikura pa ne, čeprav drugi del obeh besed izvira iz latinskega »cura« (negovati). Nadalje me tudi zanima, zakaj pri pregibanju pride do spremembe pedikura > pedikirati.


  Odgovor:

  Medtem ko smo besedo manikira prevzeli prek nemške Maniküre, v nemških izposojenkah pa se ü zamenja z našim i, smo pedikuro prevzeli neposredno iz francoščine in jo izgovarjamo bližje zapisu, čeprav tudi Francozi tisti u zaokrožijo skoraj tako kot Nemci. Pravilno ugotavljate, da je v drugem delu obeh besed latinska cura ˛´skrb´, ´nega´, razlika v naših besedah je posledica različnih vplivov posredniških jezikov.

  Glas i v glagolih manikirati in pedikirati lahko pripišemo nemščini (maniküren oz. pediküren), vendar je razmerje -ura : -irati, ki se je vzpostavilo po zgledu ustreznih izvornih samostalnikov in glagolov (frc. brochure, nem. Broschüre : broschieren), v slovenščini že uveljavljeno, npr. brošura : broširati.

  Marko Snoj (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.