×

Bilijon ali milijarda
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je s števnikoma bilijon in milijarda. Pomenita enako ali ne? V nekaterih virih sem zasledila, da je bilijon ameriško ime za evropsko milijardo, v nekaterih pa, da je eno 10^12, drugo pa 10^9. Kaj je torej prav?


  Odgovor:

  V slovenščini je milijarda tisoč milijonov (1.000.000.000 ali 109), bilijon je milijon milijonov (1.000.000.000.000 ali 1012), v angleščini pa je billion res poimenovanje za milijardo, kot sami ugotavljate. Sprva je billion pomenil milijardo le v ameriški angleščini, sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja pa so tudi v Veliki Britaniji sprejeli novo standardizacijo, s čimer so v angleščini poenotili pomene poimenovanj billion, trillion, quadrillion itd.

  Pri poimenovanjih števnikov v različnih jezikih torej soobstajata dva sistema, zaradi česar je treba biti pazljiv zlasti pri prevajanju, sploh starejših besedil. V sodobni angleščini je billion milijarda, trillion bilijon, quintillion trilijon itd.

  Mija Michelizza (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.