×

Ali kemični svinčnik prižgemo, vklopimo, vključimo ...?
 • Vprašanje:

  Morda se vam bo vprašanje zdelo smešno, ampak z učenci nismo našli odgovora: kako rečemo dejanju, ko "prižgemo", "vključimo" kemični svinčnik, tisti, na vzmet?
  Hvala za razmislek.


  Odgovor:

  Kemični svinčnik, katerega mina s pisalno konico je skrita v držalu, s pritiskom na gumb naperimo, s čimer iz držala izskoči barvna konica, s katero zdaj lahko pišemo. (Preprosto naperimo, brez v koga ali na koga ali proti komu.) Naperi se tudi lahko orožje, npr. pištola, ki je potem naperjena, torej pripravljena na strel. Sladkorni bolniki, ki se zdravimo z inzulinom, naperimo peresnik tako, da z njegovim vrtečim se delom določimo število enot inzulina, ki si jih bomo vbrizgali. (Tudi v teh dveh primerih se glagol naperiti uporablja sicer prehodno, vendar brez dodatnega predloga in s tem brez izražene grožnje komu. Pomensko drugačna raba istega glagola, le da z dodatno vezljivostjo, pa je opisana v Slovarju slovenskega knjižnega jezika: naperiti/uperiti v/na koga ali proti komu puško/pištolo ipd. pomeni ‘obrniti orožje proti komu z namenom zagroziti, zapretiti’ (SSKJ).) -- Kemični svinčnik morda (morda zato, ker to vendarle niso ustaljeni glagoli za opisano dejanje) sprostimo ali aktiviramo. -- Potem ko že mislimo, da smo premagali težavo, smo že pri novi: kateri glagol pa uporabimo za parno dejanje, ki sledi novemu pritisku na gumb kemičnega svinčnika, namreč ko konica vskoči nazaj v držalo?

  Tovrstnih sicer zelo pogostih opravil nam očitno ni treba ubesedovati kdo ve koliko in o njih tudi ne slišimo kaj dosti, sicer bi nam bil najustreznejši glagol pri kemičnem svinčniku bolje v zavesti. Najbrž v praksi tudi ob morebitni še večji terminološki opremljenosti ne bo nič drugače. Toda tudi če se kaki izrazi rabijo le za šalo, to po eni strani priča o gibkosti jezika in po drugi dokazuje jezikovno iskateljstvo in radovednost govorečih in pišočih: jezik izpolnjuje svojo žlahtno vlogo.

  Peter Weiss (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.