×

Izvor besede »Goričko«
  • Vprašanje:

    Lahko, prosim, pojasnite izvor besede Goričko?


    Odgovor:

    Pokrajinsko ime Goričko je izvorno srednja oblika pridevnika gorički, izpeljanega iz samostalnika gorica, ki označuje grič, majhno goro. Ime torej prvotno označuje gričevnato pokrajino. V osrednji in zahodni Sloveniji se glasovna skupina čk razvije v šk, zato imamo tu iz krajevnih imen Gorica tvorjene pridevnike goriški. Ker tega razvoja v naših vzhodnih narečjih ni (pa tudi zato, da Goričko lažje razlikujemo od Goriškega), se je v tem pokrajinskem imenu tudi v knjižni rabi uveljavila narečno obarvana oblika.

    Marko Snoj (maj 2018)