×

Izvor besede »vistar«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor besede vistar.

    Odgovor:

    V zahodnih krajih, ki so bili do padca fašizma pod Italijo, vistar pomeni »naborniški vojak«. Beseda je slovenska tvorjenka iz izposojenke iz italijanske vista v pomenu »vojaški nabor«, ki prek »pregled« temelji na njenem osnovnem pomenu »pogled, vid«.

    Marko Snoj (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.