×

Izvor besede »vistar«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor besede vistar.

    Odgovor:

    V zahodnih krajih, ki so bili do padca fašizma pod Italijo, vistar pomeni »naborniški vojak«. Beseda je slovenska tvorjenka iz izposojenke iz italijanske vista v pomenu »vojaški nabor«, ki prek »pregled« temelji na njenem osnovnem pomenu »pogled, vid«.

    Marko Snoj (maj 2018)