×

Kako je bolje: v »moški obliki« ali »v obliki za moški spol«?
  • Vprašanje:

    V pogodbah večkrat vidim napisano: "... izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moško in žensko slovnično obliko." Je '(moška/ženska) slovnična oblika' ustrezen (obstoječ?) izraz ali bi ga bilo bolje popraviti npr. v 'obliko za moški/ženski spol'?


    Odgovor:

    Res je, da pri tvorbi sestavljenega ali opisnega strokovnega izraza ohranimo večjo natančnost, če uporabimo besedno zvezo v vlogi desnega prilastka (oblika za moški spol, oblika za ženski spol). Tak izraz je pomensko bolj razviden, vendar pa je v praksi očitno spontano nastala skrajšana oblika, ki je pomensko nezamenljiva s kakim drugim pojmom, zato je povsem sprejemljiva tudi zveza moška slovnična oblika.

    Helena Dobrovoljc (maj 2018)


Prijavite se za odgovor