×

Kako je bolje: v »moški obliki« ali »v obliki za moški spol«?
  • Vprašanje:

    V pogodbah večkrat vidim napisano: "... izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moško in žensko slovnično obliko." Je '(moška/ženska) slovnična oblika' ustrezen (obstoječ?) izraz ali bi ga bilo bolje popraviti npr. v 'obliko za moški/ženski spol'?


    Odgovor:

    Res je, da pri tvorbi sestavljenega ali opisnega strokovnega izraza ohranimo večjo natančnost, če uporabimo besedno zvezo v vlogi desnega prilastka (oblika za moški spol, oblika za ženski spol). Tak izraz je pomensko bolj razviden, vendar pa je v praksi očitno spontano nastala skrajšana oblika, ki je pomensko nezamenljiva s kakim drugim pojmom, zato je povsem sprejemljiva tudi zveza moška slovnična oblika.

    Helena Dobrovoljc (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.