×

Množinska velelniška oblika glagola »izvedeti«
  • Vprašanje:

    Pozdravljeni. Zanima me, kakšna je množinska velelna oblika glagola izvedeti, izvejte ali izvedite?


    Odgovor:

    Velelna oblika glagola vedeti za drugo osebo množine se v zborni izreki glasi védite. Za pomoč si lahko prikličete glagol predvídeti z velelnikom predvídite.

    Marko Snoj (oktober 2013)