×

Pridevnik iz kratice SIJ
 • Vprašanje:

  V Skupini SIJ so se odločili dosedanji praznik dan metalurga oz. prireditev, poimenovano Dan metalurga, preimenovati, kot so zapisali, v SIJev dan (uporaba verzalk zaradi prepoznavnosti).
  Ker gre za izpeljanko svojilnega/vrstnega pridevnika iz kratice (imena družbe), menim, da je to napačno, in da sta le spodnji dve možnosti:

  Če kratica preide med stvarna lastna imena, torej ohrani veliko začetnico: Sijev dan
  Lahko pa uporabimo vezaj, ker se kratica konča na soglasnik,
  torej SIJ-ev dan.
  Imam prav? Hvala za hiter odgovor, ki mi bo pomagal prepričati odgovorne.


  Odgovor:

  Osnovno pravilo glede tvorbe kratic pravi takole:
  Tvorjenke iz kratic so zapisane bodisi z veliki črkami in vezajem, če želimo poudariti izvorno besedo oz. kratico (SIJ-ev, UNG-jev, ADSL-jev ali ADSL-ov), če pa že sama kratica prehaja med lastna imena, npr. UNESCO > Unesco, AJPES > Ajpes, pa pridevnik tvorimo z obrazilom, ki ga ne ločimo od podstavne kratice oz. zdaj imena: Unescov, Ajpesov, Sijev ...

  Če pa sprašujete, ali je dopustno odstopati od teh pravil zaradi vizualne podobe in večje opaznosti pri naslovu prireditev, je odgovor pritrdilen, saj je velike črke mogoče uporabljati tudi za poudarjanje besed ali delov besed, npr. sLOVEnija. Gre za standarde, kot je npr. oglaševalski, pri katerih je v ospredju opaznost in nenavadnost.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (maj 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.