×

Pisanje zaimkov z veliko začetnico
  • Vprašanje:

    Kako se pravilno piše Vi in ti: z veliko ali z malo začetnico?


    Odgovor:

    Osebne zaimke ti, vidva in vi praviloma pišemo z malo začetnico. V pismih in protokolarnih ogovorih pa lahko izrazimo posebno spoštovanje do ogovorjenega z uporabo velike začetnice, in sicer v vseh sklonskih oblikah, poleg teh pa še pri svojilnih zaimkih, kot so tvoj, vajin in vaš. Ta vprašanja urejajta odstavka 112 in 156 Pravil Slovenskega pravopisa 2001, ki so prosto dostopna na naslovu http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html#pravila.

    Marko Snoj (oktober 2013)