×

Polglasnik v imenu »Trst«
  • Vprašanje:

    Na kateri črki je ostrivec za polglasnik v besedi Trst?


    Odgovor:

    Na črki r. Dogovorno se z naglasom v slovarjih in za pedagoške potrebe piše Tŕst (in enako še v mnogih besedah z naglašenim r, npr. pŕvi, čmŕlj itd.). To je tehnična plat, vsebinska pa, da se v soglasniškem sklopu r izgovori kot (nenaglašeni ali naglašeni) polglasnik + r, npr. prvak, opremljeno z naglasom (ali onaglašeno) prvák [pərvák], prvi, onaglašeno (z ostrivcem na črki r) pŕvi [pə̀rvi], ali Trst, Tŕst [tə̀rst]. V zapisu izgovora na tak [ə] postavimo krativec -- naglašeni polglasnik je vedno kratek, tako kot v dèž [də̀š].

    Peter Weiss (junij 2018)


Prijavite se za odgovor