×

Tvorba pridevnikov na -ski: posebni primeri in izjeme
 • Vprašanje:

  Kako tvorimo vrstne pridevnike na -ški in -ski za slovenske in tuje besede, kakšna so pravila?
  primeri:
  Sidney (opera)
  Umag (zaliv)
  Moskva (trg)
  Greenwich (čas)
  Cambridge (univerza)
  Adlešiči (industrija)
  Etna (pepel)
  Freising (spomeniki)


  Odgovor:

  Pravopis (SP 2001, člen 957) navaja pri tvorbi pridevnikov na -ski več pravil. Osnovno pravilo pa je naslednje:
  Priponsko obrazilo -ski dodajamo podstavam na zvočnike (r l v j m n) in nezvočnike b – p, d – t in f, priponsko obrazilo -ški dodajamo podstavam na govorjene nezvočnike k g h, č ž š ali c s z.

  Vaši zgledi se ravnajo po različnih načelih:

  (1) Končni soglasniki s z c š ž č dž k g h v imenih, pa naj bodo pisani ali govorjeni, vplivajo na obrazilo -ski, da se spremeni v -ški (gl. 985):

  • Greenwich (čas) … Greenwich [grínič] – greenwiški čas

  • Cambridge (univerza) …Cambridge [kémbridž- ali kêmbridž-] ….– cambriška univerza

  • Freising (spomeniki) … Freising [frájzing-] … freisinški spomeniki (slovensko: brižinski)

  • Umag (zaliv) … umaški zaliv

  • Adlešiči (industrija) … adlešiška industrija

  (2) Pred obrazilo -ski vrinemo soglasnik j, kadar se podstava končuje na samoglasnik. V imenu Sydney se y izgovori kot i in ne kot j, zato sydneyjska (gl. 984):

  • Sydney (opera) … sydneyjska opera

  (3) Kadar tvorimo pridevnik na -ski iz imena ženskega spola, pri katerem se v rodilniku dvojine in množine med nezvočnik in zvočnik vriva samoglasnik, se samoglasnik vriva tudi v pridevniku na -ski (člen 741 id.), npr.:

  • Etna (pepel) … Etna – dveh Eten – etenski pepel

  Vendar pa se vrinjeni samoglasnik lahko pri tvorbi pridevnika tudi spremeni, saj vrivamo namesto e v samostalniku pri pridevniku tudi o, npr.:

  • Moskva (trg) … Moskvadveh Moskev – moskovski

  Helena Dobrovoljc (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.