×

Raba veznika »kamor«
 • Vprašanje:

  Vprašanje se glasi, če je naslednja poved pravilna in ustrezna (kar zadeva rabo vez. kamor):

  Preverit smo šli, kaj natanko je tam, kamor sonce nikoli ne posije.

  Razum in občutek mi govorita, da je vez. kamor uporabljen napačno oziroma je pravilno tam, kjer sonce nikoli ne posije in tja, kamor sonce nikoli ne posije. Ne pa ... tam, kamor .... Ali pač?! In zakaj?


  Odgovor:

  Razliko med pari oziralnih prostorskih vezniških sredstev (kjer, kamor) in prislovnih prostorskih zaimkov (tja, tam) je treba preučevati kontekstualno, saj se par tja – kamor uporablja pogosteje v povedih, v katerih je izražena smer gibanja oz. usmerjenost dejanja, par tam – kjer pa v povedih, v katerih je prostorska dimenzija osredinjena na prostor, v katerem se kaj dogaja.
  (O razmerju med oziralnima kjer in kateri smo v svetovalnici že pisali: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/735/oziralni-odvisni-stavki-in-zaimek-kjer.)

  Teoretična ponazoritev je sicer nedvoumna:

  • smer: šli smo tja, kamor se pride z avtom …,
  • mesto: bili smo tam, kjer vas postavljajo pretekle izbire …,

  v vaši povedi pa je bolj zapleteno, saj s prvim stavkom izrazite usmerjenost dejanja (smer) preverit smo šli, v drugem pa opisujete prostor (kaj natanko je tam), zato je razumljivo, da se vašemu jezikovnemu čutu namesto prislovnega zaimka kamor ponuja zaimek kjer. Izbira prislovnega zaimka je torej odvisna od tega, kateri pomen želimo izraziti, zato o primernosti lahko presojamo le v kontekstualno polni povedi.

  Helena Dobrovoljc (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.