×

Pridevnik, izpeljan iz imena mesta »Vologda«
 • Vprašanje:

  V besedilu o ruskih čipkah iz mesta Vologda sem naletela na besedno zvezo vologdska čipka in vologdska regija. Kot diplomirano rusistko me je zbodel pridevnik "vologdski", saj je v ruščini zaradi lažje izgovorjave oblika pridevnika, ki se nanaša na mesto Vologda (naglas na prvem o) vologodski (волого́дский), zato se mi zdi smiselno, da bi takšno obliko pridevnika izpeljali tudi v slovenščini.
  Ko sem iskala besedila v slovenščini, ki bi se nanašala na omenjena krajevna imena, sem naletela na besedilo Mirjam Mencej (prilagam internetni vir), ki prav tako uporablja pridevnik vologodski (npr. pastirji iz kadnikovskega okraja vologodske gubernije).
  Kako je torej v slovenščini pravilno – vologdski ali vologodski?


  Odgovor:

  Oblika vólogdski je res težko izgovorljiva, zato se v ruščini vrine o med soglasnika g in d in tako dobimo obliko vologódski (naglas se pri tem pomakne s prvega zloga v imenu Vólogda na vrinjeni o, torej na tretji zlog). Prebivalci Vólogde pa so Vologódci (z naglasom na tretjem, vrinjenem o). Menim, da bi bilo smiselno prevzeti ruski obliki pridevnika in stanovniškega imena, ker olajšata izgovor. V slovenščini imamo takšen primer s krajevnim imenom Ósp. Pridevnik je osápski, prebivalci pa Osápci. Popravljam formulacijo: SP 2001 je po nepotrebnem dal prednost umetno narejenim težko izgovorljivim oblikam ospski in Ospčani, prevzetim iz leksikona Slovenska krajevna imena (1985), kjer sta sicer označeni z zvezdico, kar pomeni, da gre za umetni tvorjenki.

  Silvo Torkar (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.