×

Deljenje besede »Francija«
 • Vprašanje:


  Zanima me kako delimo besedo Francija?


  Odgovor:

  Takole: Fran-cija ali Franci-ja. To lahko preverite s tremi pravili iz Slovenskega pravopisa 2003:

  • 601: »Soglasnik med dvema samoglasnikoma (namesto samoglasnika je lahko pisni dvoglasnik) prenašamo v naslednjo vrstico«: zato Franci-ja. Nedeljen tako ostaja začetek besede, prva dva zloga, Franci.
  • 602: »Soglasniški sklop med dvema samoglasnikoma, ki je izgovorljiv tudi na začetku besede, lahko prenašamo v naslednjo vrstico v celoti ali pa le njegov del«: šlo bi recimo tem-na ali te-mna, saj mn lahko stoji na začetku besede, kot je mnogo, soglasniški sklop nc, kot ga imamo v Franci, pa ne more (zato deljenje na način Fra-ncija ne pride v poštev). Za deljenje ostanka Franci zato upoštevamo tretje pravilo:
  • 603: »Soglasniški sklop med dvema samoglasnikoma, ki na začetku besede ne bi bil izgovorljiv, obvezno delimo«: ostala je samo še možnost Fran-ci.

  Največkrat bomo delili, kot je bilo že napisano, ali Fran-cija ali Franci-ja, v izjemno oblikovanem zapisu pa lahko seveda tako, da bo v zapisu nakazano izgovarjanje te besede skandirajoče (torej s poudarkom na vsakem zlogu), recimo: Fran-ci-ja, Fran-ci-ja!

  Peter Weiss (junij 2018)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.