×

Raba kakovostnega pridevniška zaimka
  • Vprašanje:

    Ali je raba kakovostnega vprašalnega zaimka v spodnjem primeru pogovorna ali pa nezaznamovana? To zagotavljajo država ali kakšna druga organizacija.


    Odgovor:

    Vaše vprašanje se nanaša na rabo kakovostnega vprašalnega zaimka. Vaš zgled pa se osredotoča na rabo kakovostnega poljubnostnega zaimka: To zagotavljajo država ali kakšna druga organizacija. Pravilno sklepate, da je v tem kontekstu raba kakovostnega poljubnostnega zaimka namesto vrstnega poljubnostnega pogovorna značilnost.

    Aleksandra Bizjak Končar (oktober 2013)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.