×

Raba kakovostnega pridevniška zaimka
  • Vprašanje:

    Ali je raba kakovostnega vprašalnega zaimka v spodnjem primeru pogovorna ali pa nezaznamovana? To zagotavljajo država ali kakšna druga organizacija.


    Odgovor:

    Vaše vprašanje se nanaša na rabo kakovostnega vprašalnega zaimka. Vaš zgled pa se osredotoča na rabo kakovostnega poljubnostnega zaimka: To zagotavljajo država ali kakšna druga organizacija. Pravilno sklepate, da je v tem kontekstu raba kakovostnega poljubnostnega zaimka namesto vrstnega poljubnostnega pogovorna značilnost.

    Aleksandra Bizjak Končar (oktober 2013)