×

Definicija vrinjene povedi
 • Vprašanje:

  Kaj je vrinjena poved?


  Odgovor:

  Jezikoslovni izraz »vrinjena poved« je zaradi svoje opisnosti mogoče razložiti kar dobesedno: gre za poved, ki se nahaja v drugi povedi kot vzklik, navedek ali drugače samostojna enota in ki skladenjsko ne vpliva na poved, v kateri se nahaja.

  Definicija samostojne povedi, kakršno najdemo v Enciklopediji slovenskega jezika J. Toporišiča, ki pravi, da je poved skladenjsko samostojno sporočilo, ki se začne z veliko začetnico in konča s končnim ločilom, pri vrinjenih povedih ni nujno uresničena, saj vrinjeno poved navadno zapišemo z malo začetnico in brez končne pike (vprašaj in klicaj zaradi prepoznavnosti naklona pišemo).

  Slovenski pravopis navaja naslednje vrinjene povedi s končnimi ločili, npr.:

  Na gregorjevo – otec, še veš? – se ptički ženili so, za šolskim vrtom v mejici gostili se, pili so.

  Pred leti – da bi se ne bilo zgodilo nikoli! – sem spoznal tega človeka.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2013)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.